Co oznacza znak ADR?

Znaki lub naklejki ostrzegawcze, piktogramy czy tablice ostrzegawcze możemy dostać w wielu sklepach stacjonarnych, jak i internetowych. Obecnie na rynku istnieje duża ilość firm, które produkują oznaczenia i robią bardzo precyzyjne oznakowania zgodnie z przepisami prawa. 

Czym jest znak ADR?

znaki adrJest to znak ostrzegawczy i dotyczy przewozu drogowego substancji, towarów i ładunków niebezpiecznych. Konwencja międzynarodowa, która obowiązuje w Polsce wyszczególniła konkretne znaki ADR i podzieliła je na dziewięć klas. Do nich możemy zaliczamy: materiały i przedmioty wybuchowe, gazy, materiały ciekłe zapalne i stałe zapalne, samozapalne, utleniające i wytwarzające z wodą gazy zapalne, nadtlenki organiczne czy materiały zakaźne, żrące i promieniotwórcze. Znaki bezpieczeństwa ADR są odwzorowane w dokładnym odzwierciedleniu przepisów o ADR, mają ten sam kształt: odwróconego kwadratu (rombu), formę oraz kolory: pomarańczowy, czerwony, zielony, niebieski czy czarny. Naklejki ostrzegawcze oznaczają towary i substancje niebezpieczne, które są transportowane. Jednocześnie są informacją dla osób postronnych, że samochód przewozi szkodliwe czynniki na które należy uważać i zwrócić szczególną uwagę. Znaki wskazują również na rodzaj substancji zgodnie z podziałem klas, co w razie wypadku czy kolizji jest sygnałem ostrzegawczym wskazującym na charakter przewożonego towaru. Ma to ogromne znaczenie, ponieważ substancje w różny sposób należy zabezpieczać, a należyte oznaczenie wskazuje z czym mamy do czynienia. 

Obecnie coraz częściej zwraca się uwagę na oznaczenia samochodów w szczególności ciężarowych czy tirów. Drogi bywają bardzo niebezpieczne dlatego dobrze oznakowany pojazd przyczyni się do ewentualnego ostrzeżenia kierowców na temat przewożonych substancji niebezpiecznych.