Kody odpadów ze względu na źródło pochodzenia

 

W wielu branżach powstają różne odpady, które muszą być w odpowiedni sposób oznaczane. Wśród odpadów bardzo ważne jest prawidłowe oznaczenie tych niebezpiecznych. Powstają one w wielu gałęziach przemysłu i nie tylko. Oznaczanie takich odpadów jest ważne, bo dzięki temu możliwe jest późniejsze podjęcie działań mających na celu utylizację tych odpadów.

Przykłady kodów odpadów niebezpiecznych

odpady niebezpieczne kodyOgólnie rzecz biorąc, w katalogu odpadów zostały podzielone wszystkie odpady ze względu na to, jakie jest ich źródło powstawania. Już samo źródło powstawania odpadu może zdecydować o tym, w jaki sposób materiał zostanie zutylizowany. I tak do grupy oznaczanej kodem 01 należą odpady, które powstają w trakcie poszukiwania, wydobywania, a także przetwarzania różnego rodzaju rud i innych kopalin. Z kolei kodem 02 oznaczane są odpady, które pochodzą z takich branż jak rolnictwo, sadownictwo, rybołówstwo, leśnictwo, łowiectwo czy przemysł przetwórstwa żywności. Takie odpady niebezpieczne kody są oczywiście dostępne i łatwo można znaleźć, jaki kod powinien posiadać dany odpad. To wszystko normowane jest prawnie. Na stronach firm zajmujących się utylizacją odpadów również można znaleźć odnośniki do rozporządzeń ustalających kody. Odpady niebezpieczne mogą też pochodzić z przemysłu przetwórczego drewna, z produkcji mebli, papieru czy tekstury. Materiały, które pochodzą z przemysłu skórzanego, futrzarskiego czy też tekstylnego określane są kodem 04.

Z kolei kod 05 należy do odpadów z przeróbki ropy naftowej, gazu ziemnego, pirolitycznej obróbki węgla. Materiały pochodzące z przemysłu chemii nieorganicznej określane są kodem 06. Z kolei kod 07 należy do materiałów związanych z chemią organiczną. Innym przykładem mogą być odpady pochodzące z procesów termicznych, które określane są kodem 10.