Właściwości preparatów wspomagających środki ochrony roślin

Produkty wspomagające zastosowanie niektórych środków ochrony roślin, to tak zwane preparaty zwilżająco – przyczepne, zwane również adjuwantami. Głównym ich zadaniem jest poprawa właściwości cieczy użytkowej, oraz zwiększenie ilości substancji biologicznie czynnej.

Czy warto stosować adiuwanty?

adjuwantyPreparaty które można stosować razem ze środkami ochrony roślin, mają potrójne zastosowanie: aktywują oleje i kwasy tłuszczowe i niektóre związki chemiczne, modyfikują środki ograniczające wysychanie, oraz wspomagają wieloskładnikowo. Najczęściej używane adjuwanty to specjalnie przygotowane oleje roślinne lub mineralne, które oprócz oleju zawierają również tak zwane surfaktanty. Te z kolei umożliwiają wytworzenie emulsji wodno – olejowej, co ułatwia rozprowadzanie oleju w wodzie. Sam olej bez tego dodatku nie połączy się z wodą, ale wypłynie na powierzchnię. Inny podział adjuwantów to podział ze względu na skład chemiczny i są to: oleje roślinne, mineralne i wymienione wcześniej surfaktanty, czyli środki powierzchniowo czynne. Dodawanie substancji wspomagających do cieczy użytkowej ma na celu poprawę skuteczności, oraz zmniejszenie zalecanych dawek, co znacznie obniży koszty zabiegu. Zależnie od zastosowanego preparatu, można obniżyć dawkę nawet o 30%, wiedząc, że koszt adiuwanta jest niższy, niż środka do ochrony roślin. Ważne jest, aby środki ochrony roślin stosować według zaleceń producenta, ponieważ zwiększy to ich skuteczność.

Nie należy spodziewać się poprawnego działania gdy zabieg jest opóźniony i chwasty są zbyt zaawansowane we wzroście, lub gdy warunki pogodowe nie sprzyjają działaniu środka. W takim przypadku użycie odpowiedniego adjuwanta umożliwi skuteczną pomoc, bez zwiększania dawki lub przeprowadzenie ponownego zabiegu.