Wykop archeologiczny – różne metody zabezpieczenia

 

Wykopy archeologiczne to coś zupełnie innego, niż wskazują na to amerykańskie produkcje filmowe. Jest to praca, podczas której łopatami odkrywa się ziemię. O odkopane tereny trzeba szczególnie dbać, dlatego ich zabezpieczenie to kluczowa rzecz. Nikt nie chce żadnych niepożądanych rzeczy podczas wykopalisk. Oto jest mój krótki instruktarz, jak zabezpieczyć wykopy archeologiczne.

Zabezpieczenie wykopu archeologicznego

zabezpieczenie wykopówZaczynając ten temat warto zadać jedno pytanie, czy stać nas na stróża nocnego? Jeśli tak to naprawdę warto to zrobić, jeśli nie – są inne dobre metody. Zabezpieczenie wykopów bez stróża, to tak naprawdę zabranie całego materiały archeologicznego do miejsca, gdzie go składujemy. Nie możemy pozwolić sobie na to, by jakieś pozostałości historyczne trwały w glebie. Każdy archeolog wie, że to tak naprawdę nie ma żadnej wartości handlowej, lecz często niewtajemniczone w to osoby mają takie spojrzenie na te sprawy. Następną ważną częścią jest oznaczenie głębokich wykopów, ponieważ zdarza się, że w nocy na wykopy wjeżdżają motory typu cross/quad. Będzie to zabezpieczenie prawne, ponieważ nikt nie wytocz nam z tytułu nieoznaczenia sprawy karnej. Po trzecie – nie można zaznaczać w żaden sposób obiektów archeologicznych. Zazwyczaj oznacza się to sznurkami profilowymi, radziłbym dziennie zaznaczać tyle, na ile uda się wykopać. Zdarza się, że w nocy obiekty są nieumiejętnie eksploatowane przez miejscowych.

Mimo to warto uświadamiać ludzi, szczególnie miejscowych, że jeśli coś jest stare, to nie oznacza, że wartościowe. Nie można sprzedać nawet kilkutysięcznych waz rzymskich, ponieważ grozi za to wysoka kara, a i tak znalezienie kupca graniczy z cudem. Poza tym wykopany materiał ma wartość tylko i wyłącznie historyczną.