Zarządzanie jakością we współczesnym przemyśle

rozdzielnice niskiego napięcia

Obecnie bardzo modne stało się stwierdzenie a w zasadzie zasada obowiązująca we współczesnych zakładach przemysłowych. Według tej zasady wszystkie procesy wytwórczy powinny się odbywać według ustalone schematu i wzoru w taki sposób, aby zapewnić powtarzalność działań.

Jak zarządzać jakością w dzisiejszym przemyśle? Tylko z rozdzielnicami niskiego napięcia!

rozdzielnice niskiego napięciaDziałanie według takich ustalonych schematów, według opracowanych wzorów może podchodzić pod wdrożenie do firmy systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami normy ISO. Tych norm ISO jest cała armia. Mamy i System Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwem i Środowiskiem. Kiedyś, kiedy uczyłem się tego zagadnienia na studiach magisterskich to było dużo łatwiej. Generalnie była jedna norma zapewnienia jakości, która potem dopiero przekształciła się normę zarządzania jakością. Normy zarządzania bezpieczeństwem pracy oraz środowiskowego także były już wdrażane. Wdrożenie przynajmniej dwóch z tych norm oznaczało, że dana firma posiada wdrożony zintegrowany system zarządzania jakością. No i zgodnie z tym systemem wszystko musi być szczegółowo opisane w procedurach i instrukcjach stanowiskowych. Chociażby takie szafy rozdzielcze. Jak, gdzie mają być ustawione i po kolei działać. Wszędzie schematy i wiszące instrukcje stanowiskowe. Wszystko musi być szczegółowo opisane i tak działać. Podobnie, jak stacje transformatorowe których zadanie jest nie do przecenienia. I nic się nie może odbyć bez nadzoru. Gdyż na w sformalizowany sposób prowadzonym nadzorze wszystko się musi dziać. I to bez najmniejszego błędu. Bo za błędy to płaci wewnętrzny auditor jakości. Tak jest auditor, gdyż audytor jest do spraw finansowych. A to zupełnie inny audyt. To nawet chyba szafy sterownicze wiedzą, że audyt jest finansowy, a audit jakościowy. I podczas takiego auditu wszystko jest sprawdzane w stosunku do wymagań stawianych przez daną normę. A norma daje pewne prawo interpretacji zasady, byle byłoby to odpowiednio opisane. Nawet takie rozdzielnice niskiego napięcia muszą być szczegółowo opisane. Może nie rozdzielnice, ale system sprawowania nad nimi nadzoru.

Podobnie sprawa się ma, kiedy rozpatrujemy baterie kondensatorów. A kiedy już jest wszystko zaplanowane, opisane i scentralizowane, to mamy produkcyjny system sprawnie funkcjonujący.